architectuur (0) interieur (0)

tandartsenpraktijk VDC

slopen–structureren–renoveren–bouwen

ontwerp Adriaan De Beenhouwer datum 2017 locatie Dworp opdrachtgever VDC oppervlakte 420 m²

De omliggende bebouwing is “heterogeen” en niet waardevol. Onderaan is de bestaande tandartsenpraktijk te klein geworden. Achteraan is alles dichtgeslibd met aanbouwsels , die alle licht afsnijden. Alles werd als volgt herdacht : Links : toegang tot de bestaande achterliggende woning die eveneens door ons ontworpen werd in de jaren 90, aan deze kant komt ook de zijdelingse toegang tot de nieuwe tandartsenpraktijk met 3 behandelkamers. Rechts is de toegang tot de appartementen. De tandartsenpraktijk steekt diep door tot aan de achterkant van het perceel en krijgt royaal licht via patio’s en lichtstraten.

tandartsenpraktijk VDC

architectuur (0) interieur (0)