architectuur (0) interieur (0)

woning AL

witte volumes in het groen

ontwerp Henk De Beenhouwer datum 2006 locatie Dworp opdrachtgever AL oppervlakte 270m²

Het hellende bouwterrein wordt ontsloten door een smalle holle kasseiweg. Naast de oriëntatie zijn 2 diagonale zichten bepalend geweest voor de plaatsing van de openingen. Achteraan rechts ziet men het dorp met een wirwar van daken. Vooraan links wordt het zicht pastoraal : een verweerde hoevegevel, enkele rijzige beuken en de oude smalle weg. De ruimere dagzone en de kleinere nachtzone erboven hebben de volumeopbouw van het geheel bepaald. Een te behouden berm met 2 bomen wordt het scherm tussen woning en weg.

woning AL

architectuur (0) interieur (0)