architectuur (0) interieur (0)

15 woningen met openbaar park MOR

nieuw leven in een dorpskern

ontwerp Adriaan De Beenhouwer datum 2016 locatie Denderleeuw, Moreelstraat opdrachtgever Dewaco Werkerswelzijn budget 1.537.124 euro (excl BTW en erelonen) oppervlakte 3 529 m²

De Moreelstraat is een smalle, eenrichtingsstraat met een parkeertekort. Het ontwerp trekt door middel van een plein met parkeergelegenheid de straat open en er wordt resoluut gekozen voor een publieke parking. 
Gezien het sterke niveauverschil van het terrein wordt een spel gemaakt van hellende vlakken en trappen die toegang biedt tot enerzijds de wooneenheden en anderzijds het openbaar park. 
Het hoger gelegen park voorziet laaggroeiende bomen met een smalle kruin, zodat de zichten vanuit de wooneenheden gevrijwaard worden. 
De beiden gebouwen zijn ontworpen met een zekere ritmiek, die ook terug te vinden is in de oude bestaande rijwoningen van de Moreelstraat: een ritme van hellende en platte daken wisselt elkaar af en versterkt de link tussen blok A en B. Elk wooneenheid wordt voorzien van een terras of tuin, dat volledig zuid gericht is. De huid wordt opgebouwd in een donkerrode gevelsteen met een genuanceerd karakter.

Bekijk het artikel in Het Nieuwsblad

15 woningen met openbaar park MOR

architectuur (0) interieur (0)